topleft
topright

Aankomende activiteiten

Lid worden van HVV

Actie kerkuittredingVoelt u zich nog thuis in de kerk?

Zoeken...

HVV Regio Antwerpen-Noord
Originele kersthappening op zaterdag 19/12/15

Je moet er maar opkomen en dan ook nog mensen vinden die het willen doen!

Daar we niet op de officiële kerstmarkt in Ekeren konden zijn, groeide het idee van een eigen kersthappening na onze huldiging van de Wapenstilstand.

Wat eerst zomaar een idee was werd dit echter op de volgende vergadering werkelijkheid. En zie op zaterdag 19 december 2015 hadden Simonne en Ronny met hulp van nog enkele andere leden, in de garage een heuse kersthappening opgesteld.

En er is veel volk op afgekomen en wat er aangeboden werd als drank, snacks, soep en eten werd door de mensen op prijs gesteld.

Een onvoorziene activiteit met veel volk, dus meer dan waarschijnlijk voor herhaling vatbaar.

In ieder geval proficiat aan de mensen die dit tot stand hebben gebracht!

 
Fakkeltocht

EERSTE FAKKELTOCHT OP 'DE WARMSTE WEEK' VOOR MUSIC FOR LIVE TEN VOORDELE VAN BETONNE JEUGD

Ondanks de file en het regenachtige weer was deze eerste fakkeltocht ingericht door HVV en Huisvande Mens/IMD Antwerpen een succes.

En HVV Regio Antwerpen Noord was erbij op woensdag 16 december 2015!

Ongeveer een honderdtal aanwezigen wandelde onder begeleiding van de politie een vooraf gekend parcours af muzikaal begeleid door den Ambrasband.

Na ongeveer 3 km bereikten we het KA Antwerpen waar de Afterparty in de Athenazaal van het Koninklijk Atheneum Antwerpen plaats vond.

Soep, drank, hotdogs, snacks er was genoeg om de vermoeidheid weg te eten of te drinken.

Spijtig dat vele deelnemers al vertrokken waren want het optreden van Betonne Jeugd, Tegen BeterWeten In, Second Son Sam en het muzikale en ander artistiek talent was de moeite!

HVV Regio Antwerpen Noord schonk dan ook nog eens 100 Euro als bijdrage om Richard van Betonne Jeugd aan zijn bus rijbewijs te helpen!

Proficiat aan de inrichters van deze eerste Fakkeltocht, Eva van Tulden en Nils en hopelijk is er volgend jaar nog meer volk aanwezig op de tweede uitgave van de Fakkeltocht.

 
Een beetje geschiedenis

In deze bedrukte en onzekere tijden is het misschien eens goed om in onze Belgische geschiedenis te duiken.

U kent natuurlijk allemaal de grote veldslagen die op ons grondgebied werden uitgevochten. Maar wist u ook dat er 15 Belgische veldslagen zijn geweest die Europa hebben veranderd?

De Guldensporenslag, Waterloo, de IJzer, het Ardennenoffensief dat zijn de klassiekers uit onze oorlogsgeschiedenis. Maar het grondgebied dat vandaag België vormt, was van de 11e tot de 20e eeuw het strijdtoneel van zowat driehonderd veldslagen en belegeringen.

Waarom kozen de Europese mogendheden zo vaan onze gewesten uit als decor voor hun twisten? En welke veldslagen hertekenden de machtsverhoudingen in Europa? Waarom heeft ons land de bijnaam “Slagveld van Europa”? Het begint al met de slag om Leuven in 891 toen de Karolingische koning Arnulf van Karinthië de Vikingen verpletterde aan de Dijle. Vanaf die dag tot WO 2 vonden er in onze contreien ongeveer 300 grote veldslagen plaats.

Volgende veldslagen hebben het aangezicht van Europa veranderd:

1 De slag bij Leuven 891: de Vikingen verdwenen

2 Damme 1213: De Fransen in de pan gehakt; voor de poorten van Brugge vindt een gedenkwaardig treffen plaats tussen meer dan 2000 Franse en Engelse schepen. De Engelsen worden verlost van een dreigende Franse ontscheping.

3 De Slag der Gulden Sporen 1302: een ramp voor de Franse cavalerie. De allereerste overwinning van een infanterie op een cavalerie krijgt weerklank in heel Europa. De slag bij Kortrijk maakt een einde aan de Franse heerschappij in Vlaanderen, maar niet voor lang.

4 De slag van Gavere 1453: een zware Gentse nederlaag. Het Bourgondische leger van Filips de Goede verslaat de Gentenaars die zware vredesvoorwaarden krijgen opgelegd.

5 het Beleg van Oostende 1604: de val van het protestantse Troje. De Spanjaarden leveren een homerische strijd van vier jaar om het protestantse Oostende te doen vallen. De overgave bezegelt voorgoed de breuk tussen de katholieke Nederlanden en de calvinistische Verenigde Provinciën.

6 Steenkerke 1692: slachtpartij zonder overwinnaar. Hoewel de Fransen in Henegouwen verrast worden door de Engels-Hollandse alliantie, houden ze stand. Maar vier jaar na de bloedige slag ziet Lodewijk XIV af van al zijn hard bevochten veroveringen.

7 De Slag bij Ramillies 1706: Franse catastrofe. Door de nederlaag van het Frans-Beierse leger moet maarschalk Villeroy de Spaanse Nederlanden evacueren. De Engels-Hollandse coalitie maakt opmars.

8 De Slag bij Oudenaarde 1708: klinkende geallieerde zege. De hertogen van Vendome en Bourgondië worden verslagen door prins Eugeen van het Heilig Roomse Rijk en de hertog van Marlborough van de Engels-Hollandse coalitie.

9 De Slag bij Malplaquet 1709: Europees onderonsje. De zegevierende geallieerden komen verzwakt uit de verschrikkelijke slachtpartij bij Malplaquet en moeten afzien van hun plannen om door te stoten tot Parijs.

10 Fontenoy 1745 : Frans Hanengekraai voor niets. “Messieurs les Anglais, tirez les premiers” . De beleefdheidsformule van Voltaire maakt van de slag bij Fontenoy het symbool bij uitstek van een gekostumeerde pseudo-oorlog. Lodewijk XV, die voor grand seigneur wilde spelen, geeft een klinkende zege uit handen, maar herstelt het Franse prestige.

11 Jemappes 1792: de hoogmis van de sansculotten. Op een steenworp van Bergen behaalt een stel verbeten vrijwilligers op de tonen van La Marseillaise een overwinning op Oostenrijk. Meer nog dan het mirakel van Valny redt de Slag bij Jemappes de Franse Revolutie.

12 Fleuris, de wieg van België 1794: De overwinning van de sansculotten nabij Charleroi is om twee redenen beslissend. Ze verandert het Franse bestuur in onze gebieden en tekent zo de administratieve contouren van het toekomstige België. En ze maakt een eind aan het schrikbewind van Robbespierre.

13 Waterloo 1818: de slag der mateloosheid. Na de definitieve val van Napoleon ontstaat een nieuwe Europese orde. Engeland legt de wereld zijn wil op en Duitsland is de opkomende macht.

14 Oktober 1914: en toen steeg het waterpeil aan de IJzer. De overstroming van de IJzer vlakte brengt het Duitse offensief tegen de havens van het Kanaal een beslissende klap toe en luidt de eindzege van de geallieerden in na 4

15 De slag om de Ardennen 1944-1945: de gok van Hitler. Het Duitse offensief haalt verwoestend uit in de Ardennen, maar vergemakkelijkt tegelijk de Russische opmars in Europa en bezorgt Stalin een voordeel op de conferentie van Jalta.

Maar onze voorouders, grootouders, ouders enz. hebben al deze stromen kunnen doorstaan en zijn steeds weer opgestaan om verder te leven en hun kinderen groot te brengen.

Daarom ook is de huidige situatie voor de huidige generatie een beproeving en een test om te tonen dat ze zoals hun voorouders niet buigen voor geweld, maar verder willen leven in harmonie met alle mensen, alle rassen en alle levensbeschouwingen en niet buigen voor extremisten en terroristen die hun godsdienst misbruiken om willekeurig geweld te plegen.

 
Wapenstilstand 2015


Verleden jaar herdacht men op gepaste wijze het einde van WO 1 en dit jaar is het 70 jaar geleden dat WO 2 een einde kreeg.

“Nooit meer oorlog!” woorden die men na beide wereldoorlogen uitsprak maar die blijkbaar een utopie zijn. Want geweld is er spijtig genoeg nog steeds. Onder een andere vorm misschien met terroristen, extremisten en fanatici die hun godsdienst misbruiken om geweld te plegen.

Dat wij in een turbulente wereld, in heikele tijden leven, is een open deur. De beeldenstoet in de nieuwsmedia van inslaande mortieren, doorzeefde gebouwen en lijken, hartroerende begrafenisplechtigheden of vluchtelingenstromen, wanhopige artsen en ontredderde ooggetuigen trekt dagelijks aan ons voorbij. Aan dat soort “overkill” zijn wij, beeldconsumenten, allang gewend geraakt. Alleen als de nieuwslezer ons waarschuwt “want sommige beelden kunnen schokkend zijn” kijken we gespitst op. Ook het internet of de spelconsole bieden legio mogelijkheden om je vijand interactief en op “onvoorstelbare realistische wijze “ te lijf te gaan en hem daarbij letterlijk een na een de leden van het lijf te rukken.

Dat is voor ons vrijzinnigen een brug te ver!

De kijker of speler mag zich inzake oorlogsaangelegenheden ervaringsdeskundigheid toedichten, het is en blijft een misplaatste idee: we zijn hooguit met de sensationele of sentimentele kant, de buitenkant van oorlog vertrouwd.

Inderdaad, de onzekerheden van vandaag verbleken in vergelijking met de onzeglijke verschrikkingen die echte oorlogen, zoals WO 1 en WO 2, aanrichten.

Het hooggestemde adagium van H.G. Wells “ The War that will end war “ dat de oorlog finaal wel zichzelf zou verdelgen, was buiten de logica inherent aan elke oorlog gerekend en bleek een schromelijke misgreep. Nog een utopie!

Het “Tyne Cot Cementary”, de grootste militaire begraafplaats van het Britse Gemenebest op het Europese vasteland, blijft een pakkend symbool van de zinloze menselijke verkwisting. Om een herhaling van zo’n wereldbrand te voorkomen werd de Volkenbond opgericht. Die kon echter niet verhelen dat er een nieuwe siddering van nationalisme door Europe raasde in 1940.

Uiteindelijk is en blijft de hele Eerste Wereldoorlog zowel in zijn oorzaken, als in zijn verloop een raadsel. Een mens vraagt zich af hoe het de wereld zou zijn vergaan indien de oorlog maar enigszins anders had gebalanceerd waar en toen het erop aankwam. Het is een verbijsterend raadsel waarom een welvarend continent, op de toppen van zijn geestelijke en culturele uitstraling, zijn wereldwijde macht en verworvenheden, zijn lot, in de waagschaal legde van een even weerzinwekkend als heilloos mondiaal conflict.

Vrijwel zonder uitzondering wist iedere gelovige soldaat zich geplaatst voor de onoplosbare vraag waar “zijn God” stond in deze infernale strijd. Voor vrijzinnigen was er toen geen plaats, hoewel ze mee streden en stierven op het slagveld.

“Welk nut ligt er in het storten van bloed?”

Voor wie conflicten gewapenderhand zocht te beslechten, is dit de ultieme zinsvraag, voor wie zicht bij die optie neerlegt, een verdicht van schuldig verzuim. Een antwoord op die vraag is er niet, de visie dat de oorlog zichzelf overbodig maakt, is tot nader order een schromelijke misvatting. Inherent aan elke militaire onderneming, hoe gelegitimeerd haar motieven ook, blijft het risico bestaan dat ze de verhouding tussen doel en middelen scheeftrekt en op haar beurt de opmaat wordt tot een slechte oorlog en een slechte vrede.

Landen en sommige mensen zijn gaan beseffen dat vrede voordeliger is dan oorlog, al was het maar om economische redenen.

Het concept “de banaliteit van het kwaad” zag het levenslicht na het geruchtmakende proces in 1961 tegen de nazileider Adolf Eichmann, één van de architecten van de uitroeiing van de joden in WO 2. Eichmann profileerde zich in de rechtszaal niet als het sadistische monster dat de publieke opinie na de oorlog van hem maakte, maar als een zelfs wat saaie bureaucraat die de opdrachten die hij kreeg minutieus uitvoerde. Het idee van de banaliteit van het kwaad maakt het mogelijk de wreedste misdaden van de mensheid te begrijpen zonder dat we er gewone mensen verantwoordelijk voor hoeven te stellen.

Maar slechts weinig leiders hebben de morele kracht om tegen een opgezweepte publieke opinie in te gaan en te proberen een escalatie van geweld met onderhandelingen in de dijken. Vrijzinnigen discussiëren liever en argumenteren liever over alle onderwerpen, met geven en nemen, maar niet met geweld.

Studies hebben aangetoond dat nieuwsverslagen van oorlog zelden expliciet dodelijke slachtoffers van de eigen partij vermelden, waardoor oorlog aanvaardbaar moet blijven.

Noorse onderzoekers, in de wetenschappelijke wereld onverbeterlijke optimisten en goed in het promoten van vrede, poneerden eind 2012 in het weekblad “International Studies Quarterly” dat de wereld goed op weg is om vredelievender te worden; tegen 2050 zouden er maar half zoveel conflicten zijn als vandaag. Vooral in het Midden-Oosten zou het tegen dan veel rustiger geworden zijn. Extreme conflicten, zoals in Syrië, zouden er niet meer zijn - volgens de Noorse prognoses zouden de conflicten in Syrië en Irak binnen een paar jaar trouwens voorbij zijn. Beter laat dan nooit!

In tegenstelling tot wat andere onderzoekers vaststelden, zagen de Noren in hun cijfers een gestage daling van het aantal conflicten, zeker in de laatste decennia. Ze wijten dat aan een algemene afname van de “aanvaardbaarheid” van oorlog in ons systeem, net zoals duelleren, martelen en het uitvoeren van de doodstraf in grote delen van de wereld niet langer aanvaard zijn. Het vakblad “American Psychologist” stelde eind 2013 dat onderzoek veel minder zou moeten worden toegespitst op het vermijden van oorlog en andere vormen van geweld dan op het benadrukken van de positieve gevolgen van vrede.

Het klinkt voor ons vrijzinnigen als een geitenwollensokkenanalyse die je niet in een wetenschappelijk discours zou verwachten.

Wij vrijzinnigen willen meewerken aan een beleid dat mensen meer kansen en troeven geeft om aan werk te geraken, om vrede te bekomen, om gelijke rechten voor iedereen!

Daarom vinden we dat al die onderzoeken beter zouden stoppen, en men focust op het bekomen van een vredige wereld, waarin mensen samen leven, samen werken en discussiëren, maar waar al dat wapengekletter niet nodig is.

Laat u niet overdonderen door om het even welke godsdienst ook, omdat de extremisten en fanatici steeds misbruik maken van sommige delen in hun godsdienstboeken om ons te overdonderen. Dat kunnen wij vrijzinnigen niet toelaten omdat wij staan voor een harmonieuze samenleving, vrijheid van meningsuiting en vreedzaam samenleven; Hopelijk geraken we ooit (en liefst vandaag dan morgen ) op een punt dat vrede een werkelijkheid is.

VVM

 
BEDANKT LUC VERSCHUEREN – WELKOM EVELINE BEERTS

Door allerlei omstandigheden, waaronder zijn werkzaamheden, heeft onze voorzitter van HVV/OVM Regio Antwerpen Noord en ondervoorzitter van HVV/HV Regio Antwerpen Noord ontslag genomen. Jarenlang was hij een waardevolle steun voor onze afdelingen. Hij was ook altijd bereid om zijn handen uit de mouwen te steken bij onze activiteiten en was een, wat wij kunnen omschrijven “een actieve, realistische vrijzinnig humanistische mens”. We zullen hem missen op onze vergaderingen en evenementen.

Maar we zijn er zeker van dat hij, als het mogelijk is, nog op onze activiteiten zal verschijnen.

Zo gaat dat in het verenigingsleven. De taak van voorzitter van HVV/OVM Regio Antwerpen Noord is voorlopig overgenomen door Eveline Beerts! Een jonge energieke vrouw als voorzitter! Dat hebben we nog niet gehad. Maar we zijn ervan overtuigd dat er met Eveline een nieuw elan kan komen.

Als er nog mensen zijn die tot ons bestuur willen toetreden: laat het ons weten want we kunnen altijd nieuwe krachten met nieuwe ideeën gebruiken om de vrijzinnigheid in de Regio Antwerpen Noord verder te zetten.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 6 van 14
Joomla Template by Joomlashack
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates